Win een wellness arrangement voor twee


Heb jij de gouden tip die leidt tot onze nieuwe collega in de schoonmaak? Dan maak jij kans op een wellness arrangement voor twee personen!

Bekijk de voorwaarden

Voorwaarden winactie

Tag de persoon waarvan jij denkt dat het wel eens onze nieuwe collega in de schoonmaak kan zijn in een reactie onder het betreffende facebook bericht. Ben jij de persoon geweest die onze nieuwe collega in de schoonmaak heeft aanbevolen? Dan maak jij kans op een wellness arrangement voor twee personen als je voldoet aan de overige voorwaarden:

 • De nieuwe, aangedragen schoonmaker dient zijn/haar proeftijd te volbrengen.
 • De aandrager wordt persoonlijk benaderd via een persoonlijk bericht van SpaSense (Facebook).
 • De aandrager dient binnen twee weken een reactie gegeven te hebben op het moment dat SpaSense een persoonlijk bericht heeft gestuurd.
 • Deelname kan uitsluitend via de Facebook pagina van SpaSense. Het is niet mogelijk gegevens in te zenden via e-mail, per post of telefonisch.
 • Alleen aandragers met een leeftijd van 14 jaar of ouder kunnen aan deze actie deelnemen. Dit kan middels identificatie worden geverifieerd. Let op! De minimumleeftijd per resort is verschillend.
 • De aandrager dient te garanderen dat alle door de deelnemers verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • Ben jij zelf geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct en laat dit weten onder het betreffende Facebook bericht. 

Algemene voorwaarden winactie

 • De prijs bestaat uit een wellness arrangement voor twee personen.
 • Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf of anderen opgeven, komen niet in aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de organisatie worden uitgesloten van deelname.
 • SpaSense heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) het recht deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de beide facebookpagina’s geplaatst worden.
 • In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist SpaSense.
 • Alle rechten, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Deze actie kan nimmer leiden tot enige uitkering in de vorm van contante betaling of anderszins.
 • SpaSense is verantwoordelijk voor een volledige en juiste afhandeling van de prijzen.
 • Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.
 • Mochten er meer geschikte kandidaten worden aangedragen die allen de proeftijd hebben volbracht zullen wij tot een maximaal van vier wellness arrangementen in volgorde van de geplaatste reactie op Facebook uitdelen.

Werken in de wellness


Ruim tien jaar geleden, in 2008, zijn onze eerste medewerkers bij ons in dienst getreden. Met inmiddels negen wellnessresorts in twee landen, een zwembad, een opleidingsinstituut en een giftcard heeft werken in de wellness een groot aanbod aan vacatures  in diverse vakgebieden en resorts door heel Nederland en België. Wil je meer weten? Bekijk eens de website en alle vacatures.

Naar de website